fbpx

Alternatieven voor abortus moeten gepromoot worden

‘Let op: agressieve anti-abortus demonstranten!’ prijkt de laatste tijd op steeds meer abortusklinieken. De meeste demonstranten zijn echter helemaal niet agressief, maar wijzen bezoekers juist op alternatieve hulp, iets dat de overheid onvoldoende doet.

Het begon allemaal met een uitzending van EenVandaag, die opnames maakte bij de kliniek in Utrecht. Daarin klagen het Humanistisch Verbond en abortusklinieken over „demonstranten” zwangere vrouwen „intimideren” en hen proberen te overtuigen om af te zien van een abortus. Minister De Jonge zegde daarom zijn steun toe aan gemeenten die bufferzones instellen bij klinieken om „betogers” op afstand te houden.

Maar hoe terecht zijn de woorden ‘demonstranten’ en ‘betogers’? De meeste vrouwen – want dat zijn het meestal – zijn helemaal niet militant. In een interview met het RD legt één van het uit hoe ze te werk gaan: ‘Na gebed en Bijbellezen stellen we ons op vlak bij de ingang, vóór het terrein van de kliniek. Vrouwen moeten niet het gevoel hebben dat wij hen tegenhouden. Ik informeer altijd eerst of ik iets mag vragen en daarna of ze voor abortushulpverlening komen. (…)Belangrijk is om eerst een luisterend oor te bieden voor je oplossingen aandraagt, zoals het buddyschap of een sponsorplan.’

Deze vrouwen zijn dus niet militant, maar bieden vriendelijk en vrijblijvend alternatieve hulp aan. En daarmee doen ze iets waar de overheid in tekort schiet. Immers: abortus wordt gepresenteerd als een absoluut recht van de vrouw; het actief promoten en stimuleren van alternatieven wordt al snel gezien als anti-abortus. Dit terwijl vaak niet het kind het probleem is, maar de situatie. Soms is de financiële situatie een belemmering, of zijn de omstandigheden zó overweldigend voor de zwangere vrouw dat ze geen andere uitweg ziet dan een abortus. Sociale of financiële hulp kan hen nét dat steuntje in de rug geven om geen abortus te plegen. Als de overheid deze zorgtaak niet serieus neemt, is het goed dat ‘wakers’ dit doen.

Schreeuw om Leven geeft in een recent persbericht aan dat ‘gesprekken bij abortuscentra ertoe leiden dat elke week minimaal één vrouw gebruik maakt van ons hulpaanbod’. Door het op respectvolle en liefdevolle hulp aanbieden van hulp voorkomt dus eens per week een abortus en zorgt ervoor dat de zwangere vrouw een gelukkige moeder wordt. Kortom: zolang de overheid alternatieven voor abortus niet actiever promoot is het wenselijk en zinvol dat ‘wakers’ op een respect- en liefdevolle manier zwangere vrouwen wijzen op alternatieven voor abortus!

Pieter Meijers, bestuurslid SGP-jongeren

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email