fbpx

Leven van ouderen voltooid? Dat nooit!

Leven van ouderen voltooid? Dat nooit!

Niet als het aan SGP-jongeren ligt in ieder geval. Ouderen verdienen een eervol plekje in onze maatschappij. Niet de uitweg om bij tegenslag of eenzaamheid uit dit leven te stappen.

Legale suïcide

Dat het zittende kabinet een legalisering van suïcide voor ouderen wil arrangeren, wordt door binnen- en buitenland met verbazing gevolgd. Zelfs in Amerika haalt deze ontwikkeling, in de week van de presidentsverkiezingen, het nieuws. Maar niet alleen de pers; nota bene een door het kabinet ingestelde commissie van experts, met prof. dr. Schnabel, raadde de invoering van deze wetgeving ten zeerste af.

Afgedankte ouderen

In dit rapport wordt eenzaamheid als een van de redenen aangedragen waardoor ouderen hun leven als zinloos ervaren. Het gevaar bestaat dat er een ‘afdankcultuur’ ontstaat waarin het oudere leven minder waard is. Dat mag en kan niet de bedoeling zijn! Ouderen zijn het hárt van de samenleving. Daar waar levenservaring, wijsheid en verstand van jaren samenkomen. Uitgerekend in een tijd waar termen als ‘participatiesamenleving’ en ‘moraal’ aan de orde van de dag zijn, geeft de regering een mogelijkheid om onze ouderen af te danken. Iemand die 80+ is en lichamelijk of geestelijk achteruit gaat, is door toenemende zorgkosten geen kostenpost voor de maatschappij. Ook is een oudere ons bij mentale achteruitgang niet tot last. Wat doet een signaal als ‘Voltooid leven’ met de overwegingen van ouderen? Zijn we niet een paar stappen te ver om eenzamen deze ‘uitkomst’ te bieden?

Hart voor ouderen

Het leven is geen project dat beëindigd moet kunnen worden wanneer men dat wil. Als er eenzaamheid of lijden is, moet daar iets aan gebeuren. Investeren in de ouderenzorg, meer handen aan bed, aandacht voor palliatieve zorg en eenzaamheid aanpakken. Dáár zijn ouderen mee geholpen. Als SGP-jongeren willen we tegen hen zeggen: “U mag er zijn, wij zorgen voor u!”

Breng ouderen een bezoekje, eet samen een koekje! Met deze actie laten we zien dat we #hartvoorouderen hebben!

Rianne Hoepen

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Update i.v.m. het coronavirus: SGP-jongerendag 2020 wordt verzet!

In verband met situatie rondom het coronavirus wordt de SGP-jongerendag van 21 maart verplaatst. De tweejaarlijkse jongerendag stond volop in de steigers, maar gezien de huidige ontwikkelingen moet deze dag verplaatst worden. Er wordt momenteel gezocht naar een geschikte datum later in het jaar.

Arie Rijneveld, voorzitter van SGP-jongeren, reageert teleurgesteld. ‘Ik had er heel veel zin in. Er stond een mooi programma met fantastische sprekers. De aanmeldingen stroomden binnen en we waren er helemaal klaar voor. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het echter verstandig om de jongerendag te verzetten naar een datum in het najaar.’